Running News

Monday 18 July 2016

வேலை நிறுத்தம். நிகழ்வுகளின் பின்னணி. ஆய்வுக்குட்படுத்திய மாபொதுச்செயலர்
WISHES FOR A HAPPY RETIREMENT SRI VEE

WISHES FOR A HAPPY RETIREMENT 

AND 


RED SALUTE 

TO 

COM SRI VENKATESH

FORMER CIRCLE PRESIDENT

AIPEU GROUP C 

TAMILNADU CIRCLE


தமிழ் மாநில அஞ்சல் மூன்று சங்கத்தின் முன்னாள்  தலைவர்  


N.VISWANATHAN 
President. P III

        A.PALANISAMY  DS
SECRETARY  PIII
KARUR DN
639 001

Sunday 17 July 2016

Payment of salaries based on 7th CPC recommendations will be made by August 2016 only - Shiva Gopal Mishra


NJCA  கன்வீனரும்  AIRF பொதுச் செயலருமான தோழர். சிவ கோபால் மிஸ்ரா விடமிருந்து ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை ஏற்பின் மீதான  புதிய ஊதியம்  பெறுவது குறித்த  தற்போதைய செய்தி கீழே பார்க்கவும்.  புதிய
ஊதியம்  ஆகஸ்ட்  மாத ஊதியமாக  வழங்கப்படுமாம்.  ஜூலை  மாத  ஊதியத்தில்  அல்ல.


Thursday 7 July 2016

STRIKE IS DEFERRED, BUT THE STRUGGLE SHALL CONTINUE....

      சாதாரண ஊழியர்களாகிய  நமக்கு பல சந்தேகங்கள், கேள்விகள் இருக்கின்றன. வேலை நிறுத்தம் தள்ளி வைத்தது சரிதானா?. இந்த மாதம் புதிய சம்பளம் கிடைக்குமா?. இன்னும் நான்கு மாதங்கள் கழித்துதானா?.  30 மாதங்களாக ஆராய்ந்து முடிவெடுத்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையில் empowered committee சொன்ன மாற்றங்களையே ஏற்று கொள்ளாத அரசு இந்த நான்கு மாதங்களில் என்ன பெரிதாக கொடுத்து விட போகிறது?. இதே ஒற்றுமை தொடர்ந்து நீடிக்குமா?. ஊழியர்களிடம் இதே எழுச்சி இருக்குமா?....


       தலைவர்கள் நம்மைவிட அறிவில், போராட்ட குணத்தில், சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்வதில், அரசின்  சூழ்ச்சியை அறிந்து கொள்வதில் வல்லவர்கள் என்ற  எண்ணத்துடன் நாம் இந்த தள்ளி வாய்ப்பை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். நம் ஒற்றுமையை, போராட்ட வலிமையை  மழுங்காமல் வைத்து கொண்டு பொறுமையுடன் காத்திருப்போம். போராட தயாராகவும்  இருப்போம். 


A.PALANISAMY DS
KARUR P 3   
KARUR   639001

S.KUMARAN    DS
KARUR P4
KARUR   639001

7th CPC REPORT & NDA GOVERNMENT - FROM COM. M. KRISHNAN, SEC. GENL. CONFEDERATION.


7th CPC REPORT & NDA GOVERNMENT

M. Krishnan, Secretary General,
Confederation of C. G. Employees & Workers

Report of the 7th Central Pay Commission (CPC) headed by Retired Supreme Court Justice, Ashok Kumar Mathur was submitted to Government on 19th November 2015 after 21 months. The Union Cabinet announced its decision to implement the recommendations on 29th June 2016. Through the press release circulated to media and the statement of Finance Minister, the Government made a calculated move to create an impression among the public that the Modi Government is magnanimous enough to extend big bonanza to the Central Government employees. Eventhough, immediately after submission of the 7th CPC report, the Joint Council of Action of Central Government Employees (NJCA) representing Railways, Defence and Confederation including Postal had submitted a memorandum to Government demanding modifications of the retrograde recommendations of the 7thCPC, the Government while announcing its decision, rejected all the demands raised by the staff side.

The 7th CPC recommended only Rs.18000/- as minimum pay by arbitrarily modifying and manipulating Dr. Aykroyd’s Need based minimum wage formula on untenable premises and incorrect data. The main demand of the NJCA is to re-compute the minimum wage on the basis of actual commodity prices as on 01.07.2015 and factor Dr. Aykroyd formula stipulated percentage for housing, social obligations and children’s education etc. and to revise the fitment formula and all pay scales on the basis of the so determined minimum wage. The methodology adopted by 7th CPC is irrational, imaginary and even absurd.

The Government’s claim that big increase is given to the employees is totally false. In para 4.2.9 of the report, the 7th CPC has given a table depicting the percentage of increase provided by the successive pay commissions appointed after independence. According to the table, the 2nd CPC has made a paltry increase of 14.2.% (1960), the 3rd CPC gave a rise of 20.6% (1973), the 4th CPC 27.6% (1986), the 5th CPC 31% (1996) and 6thCPC 54% (2006) whereas the average increase granted by 7th CPC is only 14.29% (2016), while the percentage increase had been in ascending order all along, the 7th CPC has sought to reverse that trend. The megre increase recommended and accepted by the Government without any change is the worst ever any pay commission has recommended since 1960. In 1960 five days historic strike of entire Central Government employees took lace demanding modifications of 2nd CPC recommendations.

Another claim of the Government is that it has accepted the recommendations of the 7th CPC to increase the existing salary by 2.57 times !!!. This is a totally misleading propaganda. The existing basic pay of a lowest level employee of the Central Government called Multi-Tasking staff (MTS) is 7000 plus 125% Dearness Allowance as on 01.01.2016. Thus the total salary as on 1st January 2016 is 7000 + 8750 DA = 15750. The Minimum pay recommended by 7th CPC is 18000 i.e; the actual increase in salary is Rs. 2250/- only at the lowest level. The fitment factor of 2.57 is worked out excluding the 125% DA an employee is getting at present. As the next wage revision takes place only after ten years in 2026, the above increase of 2250/- in the salary is megre.

In the past, every time, either before or immediately after the appointment of pay commissions, the employees are granted DA merger, Last time, before appointment of 6th CPC, Government has granted merger of 50% DA in 2004 and the merged DA is treated as Pay for all purposes. This time no DA merger is granted. Suppose, as in the past, the Government has accepted the demand for merger of 50% DA as on 01.01.2011 when DA crossed 50%, the total salary of an employee at the lowest level as on 01.01.2016 will become Rs.18395/- (7000 + 50% DA 3500 = 10500 + remaining 75% DA as on 01.01.2016 Rs.7875 = 18395). Thus it can be seen that even if no pay commission is appointed by Government, simply by granting DA merger alone the lowest level salary will become more than 18000/- which is recommended by 7th CPC after 21 months study and spending crores of rupees for its functioning.

The Government’s press release further claim that the ratio between lowest and highest salary (compression ratio) is 1:3.12. The highest level employees are Cabinet Secretary and Secretaries of various departments. The recommended salary of the Cabinet Secretary is 2,50000. Government deliberately avoided comparison between salary of lowest employee and highest level employee, instead compared with middle level Class-I officer only. Actual ratio between the lowest and highest salary come to 1:14 (18000:2,50000). No other pay commission has recommended such a huge margin.

Other retrograde recommendations of the 7th CPC are as follows:

1.     House Rent Allowance (HRA) rate reduced from 30%, 20% and 10% to 24%, 16% and 8%
2.    52 existing allowances are to be abolished.
3.    All interest-free advances including Festival advance, are to be abolished. Only interest bearing advances to be retained.
4.    Salary for the second year of Child care leave granted to women employees should be reduced to 80%.
5.    For Three Time bound promotions (Assured Carreer Progression) passing examination and other conditions made mandatory.
6.    New Pension Scheme (NPS) shall continue, recommended only some cosmetic changes.
7.    Contractorisation and casual labour System shall be continued.
8.    Outsourcing of Government functions to continue.
9.    Employment of retired personnel to be legalized and panel of experienced retired personnel should be kept ready.
10.  Filling up of vacancies – commission pointed out that there are six lakhs unfilled vacancies in Central Government services, but no recommendations for filling up the vacancies in a time bound manner by special recruitment.
11.   Regularisation of Gramin Dak Sevaks of Postal department – rejected.
12.  Increase in minimum pension percentage, Fixed medical Allowance to Pensioners and increment rate – rejected.

Inspite of several round of country wide agitational programmes conducted by NJCA including massive Parliament March, the NDA Government refused to negotiate the demands with the staff side, but declared unilateral implementation of the recommendations without any modifications. The resentment, anger and protest of the entire Central Government employees increased day-by-day and the NJCA decided to go ahead with indefinite strike from 11th July 2016 and preperations and campaigning for making the strike a thundering success went on in full swing. Modi Government understood that if it still refuse to discuss with the NJCA then from 11th July 6 AM onwards the entire Central Government establishments including Railways, Defence, Postal and other departments. will come to standstill marking the commencement of the biggest strike action of the Central Government employees.

It is in this background the Hon’ble Prime Minister directed three Cabinet Ministers including Home Minister Shri Rajnath Singh, Finance Minister Shri Arun Jaitly and Railway Minister Shri. Suresh Prabhu to hold discussion with the NJCA leaders on 30th January 2016. Major demands in the Charter of demands were discussed with particular reference to Improvement in Minimum wage and fitment formula. Issues relating to parity in pension was also discussed. Finally the Ministers assured that a high level committee will be appointed to consider the issues raised by the NJCA.

As no written minutes or communications is forthcoming from the Government regarding the 30th June discussion and assurances, the NJCA decided to go ahead with the strike. Country wide demonstrations were held daily in front of all offices and at all important centres. On 6th July 2016 when the NJCA meeting was in progress, Hon’ble Home Minister Shri Rajnath Singh again invited the NCA Leaers for discussion. The Minister reiterated the earlier assurances and told that Finance Minister will issue a press statement making the Government stand clear on the demands.

Accordingly, the Government issued a press statement on 6th July 2016 in which it is stated that – “The Ministers assured the Union leaders that the issues raised by them would be considered by a High Level Committee.”

Thus, the unite struggle of the entire Central Government Employees compelled the unwilling NDA Government to accept the reality that modification in the 7th CPC recommendations is a must and before arriving at a final conclusion the staff side should be given a fair chance to present and discuss the case with the Government. It was assured that the proposed High Level Committee to be appointed by the Government shall complete its task within a time frame.

Advancement in the wages and service conditions of Central Government Employees can be achieved only through the united struggle of all Central Government employees for which the unity built up under the banner of NJCA is to be maintained and strengthened. Further the neo-liberal policy offensives of the NDA Government in the Central Government Employees Sector including privatisation, outsourcing, downsizing, contractorisation, corporatization, winding up of departments, New Pension Scheme etc. can only be resisted and reverted by building up united movement of the entire employees. Eventhough the strike is deferred, the Central Government employees shall continue its united struggle against the anti-people and anti-labour policies of the NDA Government. We should self-critically analyze the strength and weakness of the NJCA and shall arrive at proper conclusion for taking corrective measures, if necessary, and also for further unity and advancement. The final outcome of the united struggle is, no doubt, one step forward.

Tuesday 5 July 2016

HAPPY RAMZAN
786 
HAPPY RAMZAN
                                                                                                                                                                                                                                                            

A.PALANISAMY.
KARUR DN
639001.

HAPPY RAMZAN
786 
HAPPY RAMZAN
                                                                                                                                                                                                                                                            

A.PALANISAMY.
KARUR DN
639001.

DIRECT RECTT EXAM FROM GDS TO P.A./S.A.FOR THE UNFILLED VACANCIES OF DEPTL QUOTA FOR 2013 & 2014 NOTIFIED FOR TN CIRCLE


GDS  ஊழியர்களுக்குத் அவசியம்   தெரிவிக்கவும் 

GDS ஊழியர்  நேரடியாக  எழுத்தர் தேர்வு எழுதி தேர்வு  பெற  ஓர் அரிய வாய்ப்பு. 

2013 மற்றும் 2014 ஆண்டுகளில்  தபால்காரரில் இருந்து  எழுத்தராக தேர்வு பெறாததால் ஏற்பட்ட  காலியிடங்கள் மொத்தம் 194 தமிழக அஞ்சல் வட்டத்தில் அறிவிப்பு. 

கல்வித் தகுதி = 10 +2 அல்லது 12TH   பாஸ் செய்திருக்க வேண்டும் . குறைந்த பட்சம் சேவை  5 ஆண்டுகள் ( 1.1.2013 அல்லது 1.1.2014 ஆண்டு காலியிடங்களில் ,  அந்தந்த  ஆண்டுகளில்  தகுதி ).

வயது  வரம்பு  UR  - 30  OBC - 33  SC /ST  - 35 க்குள் இருக்க வேண்டும்  ( 1.1.2013 அல்லது 1.1.2014 ஆண்டு காலியிடங்களில்  அந்தந்த  ஆண்டுகளில்  தகுதி ). 

தேர்வு = பேப்பர்  I - APTITUDE  TEST - மொத்த மதிப்பெண்  100 - தேர்வு  நான்கு பகுதிகளாக  ( 4 X 25 MARKS ) மொத்தம்  2.00 மணிநேரம்  நடைபெறும்.

Part -A     -   G.K - (25 QUESTIONS)
Part -B     -   MATHS (25 QUESTIONS)
Part -C     -   ENGLISH- (25 QUESTIONS) 
Part -D     -   REASONING & ANALYTICAL ABILITY- (25 QUESTIONS)

விண்ணப்பம் அனுப்பப்  கடைசி நாள்   -  12.7.2016
தேர்வு தேதி                                            -  31.7.2016

அந்தந்த கோட்டங்களின்  காலியிடங்கள்  X 5 வரை  MERIT அடிப்படையில் தேர்வு முடிவு  வெளியிடப்படும் . தேர்வு  பெற்றவர்கள் மட்டுமே பேப்பர் II க்கான (COMPUTER SKILL TEST )  தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவர்.Monday 4 July 2016

STRIKE WARNING.

STRIKE WARNING...........

    வழக்கமாக விடும் மிரட்டல்தான். STRIKE இருக்குமா? என்ற சந்தேகம் சிலருக்குத்தான். அரசு எல்லா வேலைகளையும் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. நாமும் தயாராக இருப்போம். 
Government workers strike: Railway Board warns employees of dire consequences

New Delhi: The Railway Board has warned railway employees of severe consequences, including fines, imprisonment and sacking, if they join an indefinite strike planned by government workers starting 11 July.

The Railway Board has written a letter to all the zonal manager and railway organisations with advice on steps that should be taken immediately in view of the proposed strike by central government employees including railway servants.

Citing the Railway Servants act, the board said that “Rule 237 of the code stipulates that whole time of a Railway Servant is at disposal of the government which pay him. Therefore if any Railway Servant willingly flouts this condition of service, then the services are liable to be terminated after following the due procedure.”

It also states that according to the Act, if any railway servant entrusted with any responsibility connected with the running of train or rolling stock abandons their duty, they are liable to be punished with imprisonment for up to two years or a fine or both.

It warned employees that Railway Board under Railway Services (Conduct Rules) 1966 believes in the principle of “No Work, No Pay” for the period of absence due to participation in a strike. Besides, the principle will also lead to “Break in Service” effectively meaning that for pensions and other benefits their past services would not be counted in accordance with instructions. The communication was circulated across all the railway offices on 1 July and was informed to the employees on Monday.

A railway board official said on condition of anonymity, “This is a standard procedure which is followed where employees are warned of the consequences before they take a final call. We are quite hopeful that negotiations would sought out most of the issues.”

A section of the Central government employees unions, including those in railways, roads, defence and income tax departments, have given a strike call on 11 July saying they were “disappointed” by the pay hike approved by the Cabinet under the 7th Pay Commission. These unions would announce their final decision on 7 July.

According to the National Joint Council of Action (NJCA), a confederation of government staff unions, as many as 3.3 million Central government employees including 1.3 million railway employees are unhappy with the commission’s recommendations.

There is strong resentment among lower-level Central government employees as the government did not hike the minimum wage to Rs.26,000 a month as demanded by them against the Commission’s suggestion of Rs.18,000.

Apart from it, railway employees have several other demands like payment of productivity-linked bonus, revocation of the new pension scheme and implementation of the old pension scheme and a One Rank, One Pension (OROP)- like scheme as approved for defence forces.

BC Sharma of National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) said, “The threat is not only given by railway board but also labour commissioner. However, even we have been following respective procedures as per the Essential Service Act. We had given a 30-day notice period and enough platforms and time for government to negotiate. The government in no way can label this strike as ‘lllegal’.”

He added that a meeting is slated with the Labour commissioner at on Monday afternoon.

போராட்டம் எதற்காக ?


1. 70 வருடத்தில் மிக குறைவாக கொடுக்கப்பட்ட சம்பள உயர்வு இது.
2. 6வது ஊதிய குழுவில் 40% சம்பள உயர்வு. இதில் 14% மட்டுமே.
3. அதிகாரிகளுக்கும் நமக்கும் உள்ள இடைவெளி 1:8என்று இருக்க வேண்டும் என்பது நம் கோரிக்கை. உதாரணத்திற்கு 18000 நமக்கு என்றால் அதிகாரிகளுக்கு 164000 என இருக்க வேண்டும். 1:12என இருந்ததை 1:14 என அரசு அறிவித்துள்ளது. (18000 நமக்கு, அதிகாரிகளுக்கு 250000.)

4. 2014லிருந்து அமுல்படுத்த வேண்டும் என்பது நம் கோரிக்கை. 2016ல் தான் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

5. 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஊதிய உயர்வு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது நம் கோரிக்கை. 10வருடங்கள் ஆகியும் இன்னும் நம் கைக்கு வரவில்லை.

6. 7000லிருந்து 18000 என்ற பொய்யான தகவலை அரசும், பத்திரிக்கைகளும் பரப்பி வருகின்றன. 7000+125%DA சேர்த்து ஏற்கனவே 16000 பெற்றுக் கொண்டு இருக்கும் ஒருவருக்கு 18000 என்பதுதான் சரி. 2000 ரூபாய்தான் உயர்வு. இதை பத்திரிக்கைகள், மீடியாக்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை.
7. 40000 ரூபாய் சம்பளம் பெறும் ஒருவருக்கு 6000 அல்லது 7000 தான் உயர்வு. இதுதான் உண்மை. ஆனால், INCOME TAX SLAB 20%க்கு போய்விடும். எனவே20000 ரூபாய் பிடுங்கிவிடுவார்கள். SERVICE TAX, PROFESSIONAL TAX, INSURANCE என்று பல்வேறு வகைகளில் 10000 போய்விடும். எனவே மாதம் 4000 உயர்வு என எடுத்துக் கொண்டாலும், இப்பொழுது பெரிதாக இருக்கும் அது, அடுத்த 10 வருடங்களுக்கு மாற்றமில்லை என்பது தான் பிரச்சனை. இதை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை.
8. ALLOWANCES அனைத்தும் கொடுப்பதா வேண்டாமா என ஒரு கமிட்டி முடிவு செய்யுமாம். இருப்பதையும் பிடுங்கினால் எப்படி? இது முன்னேற்றமா?
9. 1.1.2016 லிருந்து அமுல்படுத்தபடும் என்றாலும் புதுHRA, TRANSPORT ALLOWANCE இவையெல்லாம் 1.7.16 முதல்தான். (கமிட்டி முடிவு வந்த பிறகுதான் என்றும் சொல்லப்படலாம்).
10. HRA குறைப்பு, NPS நீட்டிப்பு, என இளைய தோழர்களுக்கு பாதிப்பு என்றால், EFFICIENCY BARமற்றும் PERFORMANCE RELATED INCREMENT மூலம் மூத்த ஊழியர்களை VRS-க்கு விரட்டும் முயற்சி.
வெறும் ஊதிய உயர்வுக்காக மட்டும் நடைபெறும் போரட்டம் அல்ல இது. மத்திய அரசில் உள்ள அனைத்து காலியிடங்களையும் நிரப்பிட வேண்டும் எனவும், அந்நிய முதலீட்டை அனைத்து துறைகளில் புகுத்துவதை எதிர்த்தும், லாபகரமாக இயங்கி வரும் அரசு துறைகளை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதை கண்டித்தும், கார்ப்பரேட் மயமாக்கி, அவர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதை முறியடிக்கவும் நடைபெறும் போராட்டம் இது.
போராடுவோம் ! வெற்றி பெறுவோம்!